Stockflottare
Historiska foton från Pellinge
Sida

Vi kommer att visa bilder från gamla tider i Pellinge ur vårt arkiv. Bilderna byts ut med jämna intervaller. Flera har funnits i vår publikationer. Pellinge Hembygdsförening grundades den 28.10.1936 under namnet Pellinge Hembygdsförening i Helsingfors r.f. Bland föreningens ursprungliga … Läs mer

Bli medlem
Sida

Föreningens medlemmar är antingen årsmedlemmar, ständiga medlemmar eller hedersmedlemmar. Som medlem i föreningen kan ansluta sig en person som godkänner föreningens syfte och verksamhetsformer och som vill befrämja föreningens verksamhet. Till hedersmedlem kan föreningsmötet kalla en person som avsevärt har … Läs mer

Pellinge Nytt
Pellinge nytt
Sida

Om tidningen Pellinge Nytt har regelbundet kommit ut i 65 år. Det beslöts i tiden att ge ut en tidning för att fungera som kallelse till sammankomster och öka sammanhållningen mellan föreningens medlemmar. Tidningens spalter skall vara öppna för envar … Läs mer

Pellinge Händelskalender
Föreningen
Sida

Så började det Nedan refererade artikel kan läsas i Pellingeboken 2 där Gunvor Ekholm redogör för föreningens första decennier. Under sommaren 1936 hade möjligheten att grunda en hembygdsförening diskuterats. Föreningen skulle i Helsingfors vara en länk mellan inflyttade pellingebor och … Läs mer

Klovharun
Klovharun
Sida

Om Klovharun Tove Jansson, liksom även hennes föräldrar, hade sitt sommarställe på Pellinge. Tove tillbringade redan sina barndomssomrar där i början på 1900-talet. Efter att ha tillbringat 28 somrar på Klovharun med Tuulikki Pietilä donerade hon stugan till Pellinge Hembygdsförening … Läs mer

Hörbergsgården
Museum Hörbergsgården
Sida

En av föreningens viktigaste målsättningar är att ta tillvara uppgifter om hur man levde i Pellinge förr. Häri har föreningen lyckats genom att kunna skapa ett museum på Ölandet nära Pellinge kapell. Museiområdet består av själva Hörbergsgården, ett hus från … Läs mer

1 2