Stockflottare
Historiska foton från Pellinge
Sida

Vi kommer att visa bilder från gamla tider i Pellinge ur vårt arkiv. Bilderna byts ut med jämna intervaller. Flera har funnits i vår publikationer. Pellinge Hembygdsförening grundades den 28.10.1936 under namnet Pellinge Hembygdsförening i Helsingfors r.f. Bland föreningens ursprungliga … Läs mer

Bli medlem
Sida

Föreningens medlemmar är antingen årsmedlemmar, ständiga medlemmar eller hedersmedlemmar. Som medlem i föreningen kan ansluta sig en person som godkänner föreningens syfte och verksamhetsformer och som vill befrämja föreningens verksamhet. Till hedersmedlem kan föreningsmötet kalla en person som avsevärt har … Läs mer

Pellinge Nytt
Pellinge nytt
Sida

Om tidningen Pellinge Nytt har regelbundet kommit ut i 65 år. Det beslöts i tiden att ge ut en tidning för att fungera som kallelse till sammankomster och öka sammanhållningen mellan föreningens medlemmar. Tidningens spalter skall vara öppna för envar … Läs mer

Pellinge Händelskalender
Föreningen
Sida

Så började det Nedan refererade artikel kan läsas i Pellingeboken 2 där Gunvor Ekholm redogör för föreningens första decennier. Under sommaren 1936 hade möjligheten att grunda en hembygdsförening diskuterats. Föreningen skulle i Helsingfors vara en länk mellan inflyttade pellingebor och … Läs mer

Klovharun
Klovharun
Sida

Om Klovharun Tove Jansson och Tuulikki Pietilä tillbringade 28 somrar på Klovharun och Tove donerade stugan till Pellinge Hembygdsförening år 1991. Under sommarmånaderna hyrs stugan ut som konstnärsresidens med undantag för besöksveckan i slutet av juli. Observera att Klovharun liksom … Läs mer

Hörbergsgården
Museum Hörbergsgården
Sida

En av föreningens viktigaste målsättningar är att ta tillvara uppgifter om hur man levde i Pellinge förr. Häri har föreningen lyckats genom att kunna skapa ett museum på Ölandet nära Pellinge kapell. Museiområdet består av själva Hörbergsgården, ett hus från … Läs mer

1 2