KLOVHARUN

Tove Jansson, liksom även hennes föräldrar, hade sitt sommarställe på Pellinge. Efter att ha tillbringat 28 somrar på Klovharun donerade hon stugan till Pellinge Hembygdsförening 1991 för att på så sätt garantera vårdnaden av det unika stället.

Föreningen tar hand om stugan och strävar till att upprätthålla den i ursprungligt skick. Klovharun är ett privatägt skär, som omfattas av allemansrätten. Landstig alltså inte utanför besöksveckan, som sommaren 2020 börjar lördagen den 18.7 kl. 12 och slutar fredagen den 24.7 kl. 18 Obs! Den dagliga besökstiden är kl. 9 - 18, undantag 18.7 kl. 12-18.

Besöksveckan och guidade turer

Privatpersoner kan under ifrågavarande vecka besöka Klovharun med egna båtar. Det är inte möjligt att övernatta. Under andra tider än besöksveckan är stugan uthyrd och i privatbruk och landstigning möjligt endast i specialfall och med av Pellinge Hembygdsförening på förhand beviljat tillstånd. Under besöksveckan tas inget inträde, men under besöket kan man ge en frivillig donation. Medlen används för underhåll av Klovharun.

Guidade turer till Klovharun arrangeras under besöksveckan. Närmare information om turerna publiceras årligen på denna nätsida senast i början av sommaren. Förhandsbeställningar är inte möjliga förrän informationen är publicerad på nätsidan. Av kalendern framgår hur många lediga platser det finns till varje tur. Det lönar sig att fråga efter annullerade platser ännu i början av juli. Turerna ordnas med väderförbehåll.

Terrängen är olämplig för personer med funktionshinder. Alla besökare rör sig på ön (klipporna, övergångsbron och stugan) på eget ansvar. Obs! Det är förbjudet att ta med hundar, katter o. a. husdjur till Klovharun.

Kommersiella operatörer får ta i land endast med särskilt tillstånd av Pellinge Hembygdsförening. Mediabesök bör ha föreningens tillstånd och är behäftade med en avgift. Alla förfrågningar skickas i god tid till pellingeklovharun[at]gmail.com. Foto-, film- och annat material som tagits på holmen, måste ha föreningens tillstånd för all slags publicering eller användning. Det är förbjudet att använda drönare på ön.

Pellinge Hembygdsförening hyr ut stugan främst som konstnärsresidens för max 2 fullvuxna personer. Hyrestiden är en vecka från lördag till lördag. Ansökningar för följande sommar med motiveringar och veckoönskemål kan skickas på svenska, finska eller engelska till pellingeklovharun[at]gmail.com i januari-februari samma år. Beslutsfattandet om vem som får hyra stugan sker därefter och svaren skickas till sökanden i april. Hyran är 660 €/vecka under sommaren 2020.

 

KONTAKTUPPGIFTER
Nina Sarnow, intendent, 050 5988 327
Hyresveckor, förfrågningar, mediabesök: pellingeklovharun(at)gmail.com

Lisbeth Forss, 040 189 5812
Guidade turer: klovharuntours(at)gmail.com