KLOVHARUN

Om Klovharun

Tove Jansson, liksom även hennes föräldrar, hade sitt sommarställe på Pellinge. Tove tillbringarde redan sina barndomssomrar där i början på 1900-talet. Efter att ha tillbringat 28 somrar på Klovharun med Tuulikki Pietilä donerade hon stugan till Pellinge Hembygdsförening 1991 för att garantera upprätthållandet av det unika stället.

Föreningen tar hand om stugan och strävar till att upprätthålla den i ursprungligt skick. Klovharun är ett privatägt skär, som omfattas av allemansrätten. Landstig alltså inte utanför besöksveckan, som sommaren 2020 börjar lördagen den 18.7 kl. 12 och slutar fredagen den 24.7 kl. 17. Obs! Den dagliga besökstiden är kl. 12-17.

Pellinge är en grupp på cirka 200 öar i Borgå skärgård i Östra Nyland. Geografiskt ligger Pellinge 50 km öster om Helsingfors och 22 km sydost om Borgå centrum. Körtiden från Helsingfors tar mindre än två timmar och från Borgå når man Pellinge i 45 minuter. Eftersom bussarna trafikerar relativt sällan mellan Pellinge och Borgå/Helsingfors, kommer man bäst fram med bil.

Ögruppen nås med färja från Tirmo till Sundö enligt tidtabell. Därefter förbinder fyra broar de olika öarna Sundö, Tullandet, Lill-Pellinge, Stor-Pellinge och Ölandet. Första färjan kom till Pellinge i början av 1960-talet och vägförbindelsen över Pellinge blev färdig i början av 1980-talet. Den 6000-7000 m2 stora Klovharun ligger söder om Stor-Pellinge och körtiden med båt från t.ex. Sturjan eller Benitas Café är 20-30 minuter.

KONTAKTUPPGIFTER

Hyresveckor, förfrågningar, mediabesök
Nina Sarnow, intendent
Tel. 050 5988 327
pellingeklovharun(at)gmail.com

Guidade turer
Lisbeth Forss
Tel. 040 189 5812
klovharuntours(at)gmail.com

UNDANTAGSARRANGEMANG PÅ KLOVHARUN UNDER BESÖKSVECKAN 2020

Pellinge Hembygdsförening har infört restriktioner för besök på Klovharun under sommarens besöksvecka p.g.a. den rådande coronapandemin.

Man får besöka ön mellan lördagen den 18.7.2020 och fredagen den 24.7.2020 dagligen kl. 12 – 17. Endast fullt friska personer, som varken är i karantän eller hör till riskgrupperna får besöka ön.

Två personer i sänder kan besöka stugan. Händerna bör desinficeras innan och efter besöket i stugan. Det är inte tillåtet att röra vid någonting. Bastun och källaren är stängda och kan inte besökas. Föreningens husvakt är på plats hela veckan, men guidning ordnas inte i samma utsträckning som under normala förhållanden.

Besökare ombeds att överväga sitt besök på ön mycket noga och det är önskvärt att besöket senareläggs till sommaren 2021.

Alla besöker ön på eget ansvar.

OBS! Föreningen följer med och rättar sig efter myndigheternas föreskrifter och rekommendationer. Ifall det blir större ändringar i dessa innan besöksveckan, kan ovan nämnda restriktioner ändras. Kontrollera därför situationen på denna webbsida innan ett besök på ön.