Föreningen

Så började det

Nedan refererade artikel kan läsas i Pellingeboken 2 där Gunvor Ekholm redogör för föreningens första decennier.

Under sommaren 1936 hade möjligheten att grunda en hembygdsförening diskuterats. Föreningen skulle i Helsingfors vara en länk mellan inflyttade pellingebor och pellingesommargäster. Senare på hösten träffades sedan herrarna Heinrich Schlücking, Gustaf Gustafsson och Walter Sundbäck med fruar och Oskar Ferlmann. Resultatet kunde man läsa i Hufvudstadsbladet den 25 oktober: "Personer intresserade av att bilda en Pellinge Hembygdsförening sammankallas till ett samkväm onsdagen den 28 dennes kl 8 e.m. I programmet medverkar Birgit Hästesko samt komp. Ole Edgren. Ing. G Huss berättar om fyrbelysning."

Det konstituerande mötet hölls sedan den 31 januari 1937. Heinrich Sclücking blev vald till föreningens första ordförande. Medlemmarna kan idag indelas i grupperna ständiga medlemmar, medlemmar som betalar årsavgift och hedersmedlemmar. Antalet ständiga medlemmar är ca 150 och årsavgift betalande ca 250.

Redan år 1939 ordnades en utfärd, den gången till Edisudden. Då ordnades bl.a. motorbåtstävlingar för "båtar försedda med 3,5 hkr Pentamotorer". Traditionen med utfärder och motorbåtstävlingar skulle sedan fortsätta fram till sent 1970-tal.

 

Föreningens ändamål

I stadgarna har grundarna av föreningen varit framsynta att redan för snart 80 år sedan kunna se hur skärgården förändras och framhålla vikten av att kunna ta tillvara minnen och material om hur skärgårdssamhället fungerade förr. Samma förutseende gäller också tanken att föra samman alla dem som har ett levande intresse för skärgården och för närhistoria.

Föreningen kan dock inte bara leva för att se i backspegeln. Ett mycket viktigt mål är att kunna hjälpa till att bevara vår kära skärgård levande i ett fungerande bysamhälle. Som ett led i detta vill föreningen verka för de fast bosattas möjligheter att fortsättningsvis bo på Pellinge och få sin utkomst lokalt. Alldeles särskilt gäller detta för att de unga skall kunna bo kvar och bilda familj på Pellinge.

 

Vad gör vi?

Föreningen har aktiva medlemmar och vi sysslar med bl.a följande:

• sommartorg på Sandholmsudden i Stor-Pellinge
• samarbete med andra föreningar och företagare på Pellinge för att koordinera evenemang och deras marknadsföring
• midsommardagsfest på Hörbergsgården
• barnfest på Hörbergsgården
• administration och underhåll av stugan på Klovharun
• utfärder till Klovharun
• tidningen Pellinge Nytt
• medlem i Nylands Svenska Hembygds- och Museiförbund och i Finlands Natur- och Miljö
• olika evenemang på Pellinge, t.ex. kyrkkaffe, utställningar