PELLINGE NYTT

Pellinge Nytt har regelbundet kommit ut i 65 år. Det beslöts i tiden att ge ut en tidning för att fungera som kallelse till sammankomster och öka sammanhållningen mellan föreningens medlemmar. Tidningens spalter skall vara öppna för envar – ärade läsare. Genom er medverkan kan innehållet bli omväxlande och intressant. Tidningen fick från början ett gott mottagande och tack vare initiativtagaren Svante Ekholms insatser överlevde den de första tröga åren. Första åren var upplagan 60 exemplar med 1-4 sidor. Nu är upplagan över 500 exemplar och sidantalet varierar mellan 16 och 24. Tidningen kommer för tillfället ut med 3 nummer i året.

 • ett vinternummer med information om påskmarknaden och med kallelse till föreningens årsmöte
 • ett vårnummer med sommarens program
 • ett julnummer med information om julmarknaden

Tidningens viktigaste uppgift i dag är sammanhållningen. Medlemmarna bor spritt och föreningsmöten är svåra att arrangera. Genom artiklarna i PN vill vi informera läsarna – Pellingevännerna om hur bebyggelsen, näringarna, trafiken, kulturen och befolkningens, både den bofastas och sommargästernas livsvillkor förändras genom tiderna. Om vi hinner med i svängarna så meddelar vi även om aktuella saker och deltar i debatter. Alla medverkar av intresse.

 

FÖRSÄLJNING AV LÖSNUMMER

 • Söderby-Boden i Pellinge
 • Fagersta Bybutik i Vålax
 • Nordströms Butik i Gäddrag
 • Pellinge Hembygdsförenings stand på Pellinge sommartorg
 • Hörbergsgårdens museum

Prenumerera på Pellinge Nytt!

Anslut dig som medlem till PHF vid vårt stånd på Pellinge sommartorg eller skicka epost till information.phf(at)gmail.com.
Som medlem i föreningen får du tidningen hemskickad. Medlemsavgift 20 €, barn under 16 år 10 €. Läs mera om att bli medlem här »
Prenumerera på tidningen utan att vara medlem i föreningen, avgift 20 €

Redaktionen

Kom med och gör Pellinge Nytt tidningen!

 • sänd in artiklar till redaktionen
 • ge förslag och material till artiklar
 • sänd bilder och teckningar (red kopierar vid behov)

 

Huvudredaktör
Anne Stolt 040 529 2483, pellingenytt(at)gmail.com

Redaktör, layout och annonser
Johan Stolt, pellingenytt(at)gmail.com

Annonsera i Pellinge Nytt!

Att annonsera i Pellinge Nytt är ett bekvämt sätt att nå alla som är intresserade av skärgården.
Ta kontakt!

Adressförändringar

Pellinge Nytt adressförändringar och prenumerationer
Leif Packalén, information.phf(at)gmail.com, 0400 700 078