PELLINGE NYTT

Om tidningen

Pellinge Nytt har regelbundet kommit ut i 65 år. Det beslöts i tiden att ge ut en tidning för att fungera som kallelse till sammankomster och öka sammanhållningen mellan föreningens medlemmar. Tidningens spalter skall vara öppna för envar – ärade läsare. Genom er medverkan kan innehållet bli omväxlande och intressant. Tidningen fick från början ett gott mottagande och tack vare initiativtagaren Svante Ekholms insatser överlevde den de första tröga åren. Första åren var upplagan 60 exemplar med 1-4 sidor. Nu är upplagan över 500 exemplar och sidantalet varierar mellan 16 och 24. Tidningen kommer för tillfället ut med 3 nummer i året.

 • ett vinternummer med information om påskmarknaden och med kallelse till föreningens årsmöte
 • ett vårnummer med sommarens program
 • ett julnummer med information om julmarknaden

 

Tidningens viktigaste uppgift i dag är sammanhållningen. Medlemmarna bor spritt och föreningsmöten är svåra att arrangera. Genom artiklarna i PN vill vi informera läsarna – Pellingevännerna om hur bebyggelsen, näringarna, trafiken, kulturen och befolkningens, både den bofastas och sommargästernas livsvillkor förändras genom tiderna. Om vi hinner med i svängarna så meddelar vi även om aktuella saker och deltar i debatter. Alla medverkar av intresse.

PRENUMERATIONER OCH FÖRSÄLJNING AV LÖSNUMMER

Prenumererationer

Anslut dig som medlem till PHF vid vårt stånd på Pellinge sommartorg eller skicka epost till information.phf(at)gmail.com.
Som medlem i föreningen får du tidningen hemskickad. Medlemsavgift 25 €, ständig medlem 375 €. Läs mera om att bli medlem här »
Årsprenumeration på tidningen utan att vara medlem i föreningen, avgift 30 €, lösnummer 10 €.

Försäljning av lösnummer

 • Bybutiken Söderby-Boden i Pellinge
 • Fagersta Bybutik i Vålax
 • Nordströms Butik i Gäddrag
 • Pellinge Hembygdsförenings stand på Pellinge sommartorg
 • Hörbergsgårdens museum

 

 

REDAKTIONEN

Kom med och gör Pellinge Nytt tidningen!

 • sänd in artiklar till redaktionen
 • ge förslag och material till artiklar
 • sänd bilder och teckningar (red kopierar vid behov)

Huvudredaktör

Karl-Erik Liljeström, pellingenytt(at)gmail.com

Redaktör, layout och annonser

Johan Stolt, pellingenytt(at)gmail.com

 

ANNONSERING

Att annonsera i Pellinge Nytt är ett bekvämt sätt att nå alla som är intresserade av skärgården.

Deadline för material

påsknummer: en månad före påsken
sommarnummer: före slutet av april
julnummer: före slutet av oktober

Annonspriser och mått

StorlekMåttPellingeföretagUtomstående
radannons, 1/4-sida85 mm x 125 mm30 €80 €
1/2-sida175 mm x 125 mm60 €120 €
1/1-sida175 mm x 260 mm120 €240 €

 

ADRESSFÖRÄNDRINGAR

Pellinge Nytt adressförändringar och prenumerationer
Leif Packalén, information.phf(at)gmail.com, 0400 700 078

PUBLICERADE ARTIKLAR