Bli medlem

Föreningens medlemmar är antingen årsmedlemmar, ständiga medlemmar eller hedersmedlemmar. Som medlem i föreningen kan ansluta sig en person som godkänner föreningens syfte och verksamhetsformer och som vill befrämja föreningens verksamhet. Till hedersmedlem kan föreningsmötet kalla en person som avsevärt har främjat föreningens verksamhet.
Som medlem får du Pellinge Nytt sänt till din postlåda.

För att bli medlem, gör så här:

  1. Betala medlemsavgiften på föreningens konto FI68 4055 1210 0005 13.
    Skriv ditt namn, din adress, ditt födelseår samt texten ”ny medlem” i meddelandefältet.
  2. Skicka e-post till information.phf(at)gmail.com och uppge samma uppgifter som ovan (så får du nästa nummer av Pellinge Nytt).

Medlemsavgifterna

  • Medlem 25 €
  • Ständig medlem 375 €

Vill du ändra din adress?

Skicka e-post till information.phf(at)gmail.com och uppge din gamla och nya adress.