Vi har ny hemsida

Vårt jobb med att arbeta fram en ny hemsida för föreningen har fortgått hela våren 2020. Vi har kommit ganska långt redan, men besök gärna vår hemsida regelbundet så ser du hur projektet framskrider. Nytt är också att det finns mera information på finska och engelska och t.ex. att vi nu har en nyhetsspalt.