Matrikeln Pellingebor till försäljning på sommartorget den 25 juli.

Matrikeln Pellingebor finns till försäljning på sommartorget lördagen den 25 juli. En matrikel över mänskor och boplatser i Pellingebygden fram till 1950. Stig Andersson samt hans dotter Monica Andersson-Sörman finns på plats på Sandholmsudden från kl 09:00 och signerar boken.