PELLINGE NYTT

Tietoa lehdestä

Pellinge Nytt -lehti on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1949. Lehti oli tarpeen, jotta kokouskutsut tavoittaisivat jäsenistön. Julkaisu toimi myös tärkeänä yhteydenpitovälineenä jäsenten kesken. Alkuvuosina painosmäärä oli 60 ja sivumäärä 1-4. Nykyään lehteä painetaan lähes 500 kpl ja sivumäärä vaihtelee 16 ja 28 sivun välillä. Vuosittain ilmestyy kolme numeroa.

 • talvinumero: vuosikokouskutsu sekä tietoa pääsiäismarkkinoista
 • kesänumero: kesän tapahtumakalenteri ja ajankohtaisia asioita
 • joulunumero: kooste kesän tapahtumista sekä tietoa joulumarkkinoista

 

Nykyään lehden tärkein tehtävä on yhteyden pitäminen jäsenistöön ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen historiaa unohtamatta. Sana on vapaa ja juuri osallistumalla voit vaikuttaa lehden sisältöön ja julkaistaviin artikkeleihin. Juttujen välityksellä lukijat saavat tietoa siitä, mitä Pellinkiin tänään kuuluu ja miten asutus, elinkeinot, liikenne, kulttuuri ym. ovat ajan saatossa muuttuneet niin ympärivuotisten kuin kesäasukkaidenkin näkökulmasta.

TILAUKSET & IRTONUMEROMYYNTI

Tilaukset

Liity yhdistyksen jäseneksi Pellingin kesätorilla (jossa yhdistyksellä on myyntikoju) tai lähetä sähköpostia osoitteeseen information.phf(at)gmail.com.
Jäsenetuna saat lehden kotiin kannettuna kolme kertaa vuodessa. Jäsenmaksu 25 €, ainaisjäsen 375 €. Lue enemmän jäsenyydestä.
Pelkkä lehden vuositilaus ilman jäsenyyttä yhdistyksessä 30 €, irtonumero 10 €.

Irtonumeromyynti seuraavissa paikoissa

 • Kyläkauppa Söderby-Boden Pellingissä
 • Fagerstan kyläkauppa Voolahdessa
 • Nordströmin kauppa Gäddragissa
 • Pellinge Hembygdsföreningin koju Pellingin kesätorilla
 • Hörbergsgårdenin museo

 

TOIMITUS

Osallistu Pellinge Nytt -lehden tekoon!

 • lähetä artikkeleita tai muuta materiaalia toimitukseen
 • ehdota juttuaiheita
 • lähetä kuvia ja piirroksia lehteen

Päätoimittaja

Karl-Erik Liljeström, pellingenytt(at)gmail.com

Toimittaja, taitto ja ilmoitusasiat

Johan Stolt

ILMOITUSASIAT

Ilmoittamalla Pellinge Nyttissä tavoitat helposti ja varmasti saariston asioista kiinnostuneet lukijat.
Ota yhteyttä!

Aineiston sisäänjättöajat

pääsiäisnumero: kuukausi ennen pääsiäistä
kesänumero: huhtikuun loppuun mennessä
joulunumero: lokakuun loppuun mennessä

Ilmoitushinnat ja -koot

KokoMitatPellinkiläisyrityksetMuut
rivi-ilmoitus, 1/4-sivu85 mm x 125 mm30 €80 €
1/2-sivu175 mm x 125 mm60 €120 €
Kokosivu175 mm x 260 mm120 €240 €

OSOITTEENMUUTOKSET

Pellinge Nytt osoitteenmuutokset ja tilaukset
Leif Packalén, information.phf(at)gmail.com, 0400 700 078

JULKAISTUJA ARTIKKELEITA